Megbuggyant a vén szipirtyó!

2015.09.10 10:47

Merkel anyónak elment az esze. No' nem azért amit csinál, hanem azért mert fecseg...

Új hírek terjengenek médiaszerte arról, hogy Németországnak évi ötszázezer bevándorlóra van szüksége (!) a profittermelő népesség pótlására... Ezek szerint a migráció nem szervezett cionista támadás a "keresztény" fehér Európa ellen, hanem szervezett munkásfelvétel...

Hm...

Németországnak van már tapasztalata ebben. Régebben "vendégmunkásnak" hívták azt a törököt, aki olcsóbban seperte az utcát, mint a német. Jó sok (különbözeti) munkabért spórol tak így. Csakhogy...

Későn vették észre, hogy az olcsó török körül csakhamar népes kolónia keletkezik: feleség(ek), sok - sok gyerek. Sőt ha még éltek az öreg szülők, azok is. Ezeket persze a szerény takarítói munkabérből nem lehetett eltartani, mégkevésbé a szociális terheket viselni. Ez a "jóléti államra" hárult és az egész kurva rossz üzletnek bizonyult. Pláne ha a családfő rokkantnyugdíjb ment, mert a család így is kijött a "segílyekből".

Egy időben a német állam megpróbálta jó pénzért rávenni a kedves vendégeket, hogy húzzanak haza a picsába (bocs), dehát a törökök is tudtak számolni...

[Óh kedves analfabéta magyar/cigány testvéreim, mennyivel jobb családtervezők vagytok ti is, mint akárhány jóléti állam!]

Aztán az is kiderült Európaszerte, hogy a kedves színesek legkevésbé arra vágynak, amire a kapitalista államok annakidején rákényszerítették a fehér proletárokat, hogy éhbérért fegyelmezetten, vagy kegyetlenül fegyelmezve, megtermeljék a tőkések extraprofitját.

A tőkének nem volt elég az olcsó saját munkaerő. Spekulált, gazdasági válságokat gerjesztett és pl. Amerikába "migrált" másfélmillió magyar ipari és mezőgazdasági proletárt, csupa olyan embereket, akik nősültek, nagycsaládot (6 - 10 gyerek) vállaltak, amíg mindenkienk jutott egy szeletke kenyér.
Dehát nem jutott...

És milyen rosszul látta a dolgot szegény költőnk József Attila

Sok urunk nem volt rest, se kába,
birtokát óvni ellenünk
s kitántorgott Amerikába
másfél millió emberünk.

Szíve szorult, rezgett a lába,
acsargó habon tovatűnt,
emlékezően és okádva,
mint aki borba fojt be bűnt.

Attila nem tudta, hogy a kivándorló hajók az egykori rabszolgahajók modern utódai, amelyek ezúttal nem fekete hanem fehér árút szállitanak a rabszolgapiacra.

Az ám, a profittermelő népesség.

Az okosok rég kimutatták, hogy a "termékenységi ráta", vagyis az egy nőre eső gyerkemekek száma csak akkor biztosítja egy nép túlélését, ha a viszonyszám magasabb a minimális 2.10 %-nál. [Értelemszerűen csak az egészséges, munkaképessé cseperedő, utódok számítanak. A honi cigányság ennél jóval magasabb szaparodási arányt produkál. A számok mögött azonban mesterségesen debilizált utódok nyomják a mérleget, akiket és akiknek a gondozóit az államnak kell eltartania.]

A német termékenységi ráta 1,41 %. Az orosz 1.42 %, a magyar 1,40... A halálbolyban együtt menetelünk tehát.

Tetszik - nem tetszik Európában, sőt a világon, egy államférfi volt, aki ezt felismerve arra ösztönözte a népét, hogy "sokasodjanak". Méginkább egyetlen volt, aki ennek bonyolult feltételrendszerét megteremtette, a legkeményebb, legtudatosabb diktatúra segítségével. Az érem másik oldala annak a "népszaporulatnak" a korlátozása volt, amely testileg, vagy lelkileg életképtelen [vagyis eltartásra szoruló - munkaképtelen] és magához hasonló utódokat reprodukál. 

Hitlerről van szó...

A kiírtott életképteleneknek emlékművük van Berlinben. Ha minden igaz, 300.000 ártatlanról van szó. Kérdés: az anyaméhben elpusztított többmillió egészséges, ugyancsak ártatlan magzatnak hol állítanak emlékművet és feltüntetik e rajta az áldozatok számát? Megnevezik e a felelősöket?

Hitler társadalompolitika reformjairól többször szót ejtettem magam is. Itt most csak azt sorolom föl - rövid leltárban - hogy a kapitalista liberális judeokeresztény utókor mit csinált másképp mint Hitler. Hogy produkálta - pl. Németország - az 1.41 százalékos pusztulási rátát?

  • Nincsenek olyan közmunkák, amelyek felszívnák a munkaerőt. Európában migránsok nélkül is munkanélküliség van, amely főleg az olyan színesbőrüeket sújtja, akiket most a vén ribanc most befelé csalogat.
  • Megszüntek azok a létalapok, amelyek a családot fenntartották. A gyermekvállalás ráfizetésessé vált.
  • A társadalom és a család "szorításából" kiszabadult fiatalok céltalanul kóvályognak a liberális társadalom homályos dzsungelében kitéve minden veszélynek, amely a testi és lelki egészségre leselkedik.
  • Az emberi gondolkodásból kiesett minden "ósdi" fogalom, legfőképp a becsület és a hazaszeretet. A hellén kultúra legértékesebb eleme a kritikai gondolkodás felszívódott abban a miazmában amit legfőképp a judeókeresztény egyház és a gyilkos "keresztény" szekták gerjesztenek. Gondoljanak csak a hitgyülis szeánszok bódult közönségére.
  • A legnagyobb veszteség az ön- és fajfenntartás ösztönének kiírtása, a homoszexualitás ráerőltetése a társadalomra.
  • Stb., stb.

Mindez egy olyan nép műve, amely a fenti értékekre a leggondosabban ügyel...

Istenem, milyen régen is volt 2013 októbere, amikor (nem először) megforgattam "A Nyugat alkonyát". Spengler szerint "A pénz titáni rohamot intéz a szellem hatalma ellen ... A bankok és ezáltal a tőzsdék 1789 után ... önálló hatalommá fejlődtek ... A pénz diktatúrája halad előre és közeledik természetes csúcspontjához egy 'fausti civilizációhoz' ..." [II. köt. 725. old.]
Spengler nem gondolja, hogy a tőke szörnyetegével szemben felemelkedett másik szörny, a kommunizmus, alternatívája lenne az előbbinek. "A gyakorlati kommunizmus az osztályharccal, ezzel a már régóta elavult és hamissá vált frázissal egyetemben nem más, mint a nagytőke (!) egyik megbízható szolgája." [U.o.]
Szerinte a pénz sikereinek azonban van határa. "Végső harc kezdődik, amelyben a civilizáció elnyeri végleges formáját; kezdetét veszi a pénz és a vér közti harc. A 'cezarizmus' felemelkedése töri meg a pénz diktaúráját és annak politikai fegyverét a demokráciát. ... A kard győz a pénz felett." [726. old.]

Istenkém, ez a nagy pesszimista gondolkodó naivabb optimista volt, mint a költőJózsef Attila.

2013 októberében a 'cezarizmus' olvastán Putyin jutott eszembe... Csakhát kiderült... Azaz mégis, az orosz népből végveszélyben felmagasodhat egy cézár? Hát' a remény hal meg utoljára...

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhetőség

FaceBlog Szeszák Gyula
Debrecen
Simonyi u. 32.III.13
4028
Mobil
+36-30-245-9244
Vezetékes
+36-52-556-228
Fax
+36-52-556-228
szeszak.gyula@gmail.com. szeszak.gyula@mailbox.hu