Európa végnapjai.

2015.09.27 14:52
Igazi "bizáncias" hangulat lengedez a pusztulásra ítélt Európában. Rövidesen úgy is jár mint Bizánc. Megérdemli.
 
II. Mohamed oszmán szultán 1453-ban foglalta el Konstantinápolyt. Az ortodox keresztény birodalom lakói még az utolsó pillanatokban is Hunyadi felmentő seregeiben reménykedtek. A Pápai Állam, Velence és Genova azonban csak néhány hajócskát küldtek. Az egyiken egy Giustiniani nevű szélhámos érkezett...
 
A város gigantikus falai és bástyái mögül a 9000 védő talán dacolhatott volna a 70.000-es oszmán hordával, de rajtuk is beigazolódott az örök szabály: a védők lelke képes csak megvédeni a várost. A 9000 védő mellett néhány menyecske is besegíthetett volna forró szurokkal, mint nálunk az egri nők. De nem. A bizánciak annyira utálták egymást, hogy sokan felszabadítóként várták a szultánt és szurokfőzés helyett a Hagia Sophiában imádkoztak. 

Valami Orbán nevű magyar ágyúöntő óriás ágyúi rontották ugyan a falakat, de a kaput nem ez tette be, hanem az, hogy valamelyik olasz szemétláda - persze véletlenül - nyitvahagyta város egyik kapuját a Kerkoportát, ahol a törökök bejutottak a városba.  Ott - Isis módra - hatalmas vérengzést rendeztek. A gyilkolás állítólag olyan méreteket öltött, hogy a Hagia Sophiából három napon át hordták ki a hullákat. Férfiakat, nőket, gyermekeket vegyesen. Közben folytonosan hangzott a vonítás "la ilaha illa Allah". Felemelő lehetett... 
Konstantinápoly az egykor hatalmas Keletrómai Birodalom - Bizánc - utolsó csücske volt, inkább sziget mint félsziget. A tengert a török hajóhad uralta. Igazi egérfogónak bizonyult.
 
Európa viszont ma is hatalmas. Az atlanti partoktól a Kárpátokig, onnan meg az Urálig; ha nagyon messze nézünk akár Vlagyivosztokig, a japán tengerig terjedhetne... Hogy most mégis ostrom alatt áll, az a patkányok miatt van, akik mára szétrágták a térség egykor dicső birodalmait.
 
Ha valaki csak egy pillantást vet honlapom tartalom jegyzékére nyílván feltünik számára, hogy évek óta "putyinkodok". Én tudom, miért teszem. Olvasóim túlnyomó többsége azonban nem értette mondanivalómat; egy keserü vénember "Putyin fóbiájának"  vélte és lemocskolt, lehülyézett vagy kiröhögött miatta.
 
Ez rendben is lenne, hisz a sajtó Putyin dicsőségét zengte akkor is, zengi most is, népszerűsége a zeniten van.
 
Ez nem zavar, mert erősödő meggyőződésem, hogy ez a nimbusz kártyavárként fog összeomlani, mire kellő számú marhánál leesik a tantusz. Csakhogy akkor már késő lesz. 
 
Nos, Európa iszlamizálódik? 
 
Egy fenét! A cionizmus "jelképes kígyójának" fő fészkévé válik, amint a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvében írva vagyon  - eképpen.
"Ma már csak néhány lépés választ el célunktól. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelképezzük, befejezze az egész hosszú utat, amelyen végigmentünk. Ha bezárul az ő köre, Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba."
 
E sorokat a XIX században, valamikor a Bázeli Cionista Világkongresszus idején, vetették papírra. Helyes a "ma" szó használata? Nekünk buta gójoknak, akiknek valóban állati értelmünk van, ez furcsának tűnhet. Ellenben a zsidóknál, akik ötödfél évezrede harcolnak a gójok ellen saját világuralmukért, a "ma" fogalma egészen mást jelent.
 
Ugyanezen illusztrís műben vannak leírva azok a gójok, az "elnökök", akik féktelen aljasságukban elősegítik a zsidó világhódítást. Mondhatjuk, hogy Putyin is egy ilyen elnök? Nem! Ő több annál. Ő "Az Elnök" aki a Kígyó útjának utolsó centimétereit "megtisztítja" a Kígyó számára.

Ugródeszkája Szíria, a Közel Kelet ókorban hatalmas és az újkorban is virágzó állama. Szíria volt az, amely szerencsétlenségére az utolsó támaszpontot biztosította Oroszország számára és az utolső csatlós szerepét vállalta mellette. De minek kell Oroszországnak Szíria és a tartuszi támaszpont? Az ember azt hinné, hogy ugródeszkának a közel keleti pozíciók visszaszerzéséhez. Dehát Oroszország nem azért hagyta Irakot és Líbiát elpusztítani, Szaddam Husszeint felakasztani és Kadhafit széttrancsírozni, hogy Tartuszról startolva visszahódít sa ezeknek az országoknak a romjait. Putyin nem orosz hódító, hanem Sztálin örökének a másik világpóluson uralkodó Szovjetuniónak az utolsó felszámoló biztosa. Hruscsov, Gorbacsov és Jelcin aljas munkájának folytatója, befejezője.

Az viszont igaz, hogy - Putyinnak is köszönhetően -  Szíria valóban ugródeszkává vált (!), csakhogy nem a Közel Kelet, hanem Európa Irányába!

Hogy is van ez? A válasz egyáltalán nem bonyolult...

Putyin hagyta (!), hogy "szövetségesét" Szíriát rommezővé, temetővé, belföldi menekült táborrá lőjék és bombázzák, ill. többmilió polgárát külföldre űzzék.  Hagyta, hogy az Isis hipp - hopp elfoglalja Szíria északi részét és a világtörténelemben eddig ismeretlen szadizmussal írtsa a lakosságát, különös tekintettel a keresztényekre. Putyin vigyorgott és hallgatott. Főleg saját aljas szerepéről...
 
Most pedig mit látunk? Csipkedi magát és azt játssza harcbaszáll az Isis ellen - Szíriáért. Csakhogy erről szó sincs, pontosabban egészen másról van szó.
 
Ezt a hadmüveletet a CIA és a MOSZAD irányítják és az ő ügynökeik állítják össze a menekült transzportokat is. Kikből is? 
Az összetétel vegyes, mint a mongol horda volt annakidején. A "rab népek" is be vannak sorozva a seregbe, hogy kisgyermekes és terhes anyák haladjanak elől a drótakadályok elleni ostromnál. Európa bolond népei pedig tárt karokkal fogadják a hódítókat. Mi "magyarok" például szemrebbenés nélkül hagyjuk saját gyermekeink százezreit éhezni, viszont banánnal és üdítő italokkal kedveskedünk a vesztünket akaró idegenek gyermekeinek.
 
És mit csinál most Putyin? Állítólag bombáz... Bombázza - az Isist? Egy fenét! Szíriát, a még meglevő épületeket, létesítményeket, a még élő embereket. Egyedül? Nem! Izraellel, ZsidóAmerikával, Franciaországgal teljes egyetértésben; vagyis azokkal együttműködve akik mint egykori ellenségek több éve pusztítják Szíriát, Putyin "szövetségesét".

Számtalan hamis pózban fényképezkedett már Putyin a "sokarcu ember". A leghamisabb az póz amelyben Szíria védelmezőjét, felszabadítóját alakítja. 

Sikerülni fog neki ismét lóvá tenni a világot? Nem érdekel. Csak arra vagyok kiváncsi, az orosz nép mikor unja meg történelmének leggonoszabb "cárját"?

Putyin legújabb alakítása kapcsán azonban van egy feltevésem. Putyin most az orosz közönségnek játszik...
Taps, vagy fütty kíséri majd a produkciót. [A vén kúrvának már fütyül a német közönség...] Remélem Putyin most végjátékát játssza, meg azt is, hogy ezután már csak a Lubjanka pincéje következhet.
 

Elérhetőség

FaceBlog Szeszák Gyula
Debrecen
Simonyi u. 32.III.13
4028
Mobil
+36-30-245-9244
Vezetékes
+36-52-556-228
Fax
+36-52-556-228
szeszak.gyula@gmail.com. szeszak.gyula@mailbox.hu